SMR – dyrt, långsamt och riskabelt

I en aktuell rapport granskar Institute for Energy Economics and Finanacial Analysis (IEEFA) påståenden om små modulära kärnkraftsreaktorer.

Du hittar rapporten här: Small Modular Reactors: Still to expensive, to slow and too risky.

Du hittar fler lästips om SMR från Reuters Event Nuclear via länkarna:
1. SMR cost concerns challenge industry optimism
2. Oklo’s diverse order book demonstrates small reactor potential
3. US funds SMR deployment, passes licensing act; CANDU seen boosting GDP

Bortblåst SMR!

En av de mest högprofilerade SMR-projekten – Nuscales Carbon Free Power Project i Utah, USA – har nu havererat. Trots mångmiljarder i statliga subventioner blev kalkylerade kostnader för el så höga att påtänkta kunder drog sig ur projektet.

Kursen på Nuscales aktie har rasat från nästan 15 USD i augusti 2022 till dagens (2023-12-29) notering på 3 ,3 USD. Två juridiska firmor har nu lämnat in stämningsansökningar med motiveringen att Nuscales ledning har misslett och/eller undanhållit information till investerarna.

Talespersonen UAMPS – tilltänkta kraftproducenterna – har ny skiftat fokus från SMR till vind och sol.

Mera om SMR på solsverige.se:

Aktiekursinformation:

Google Ekonomi

Stämningsansökningar:

            Kirby McInerney LLP

            Robbins LLP

Nuscales framtidsplaner

            Rumänien, Kazakstan, Polen och Ukraina.

Kärnkraft – mer tid och mer pengar

Förväntningarna från 1960-talet om billig el från kärnkraft har kommit på skam trots enorma subventioner till kärnkraftverk. Några få kärnkraftverk byggs i länder med hög transparens och reglering som ger trovärdiga värden på investering och tidplan.

KärnkraftverkI driftPlan till driftMiljarder SEKMiljoner SEK per MWRelativt budgetLäs mera
Olkiluoto 320222212578243wikipedia-wordmark-en
Vogtle 3,4202418357160243 %wikipedia-wordmark-en
Hanhikivi 1Projektet avslutatefter 15 åroch 8 miljarder--wikipedia-wordmark-en
Flamanville 320241915091400 %wikipedia-wordmark-en
V.C. SummerProjektet avslutatefter 12 åroch 94 miljarder-wikipedia-wordmark-en
Hinkley Point C202723613191224 %wikipedia-wordmark-en
Taishan20191113942163%

Senaste kontrollerad 2024-01-30

Notera att investeringen ibland inte innehåller kostnad för räntor under byggtiden. Även eventuella och redan beslutade skadestånd exkluderas från investeringen. Slutsatsen är att investeringen i tabellen sannolikt är lägre än verkligt belopp.

Är SMR Grön atomkraft?

Nej! Men det är sorglustigt att alla ”nya” atomkraftverk i skickligt gjorda prospekt omges av grönska. Nuscale är ett bland många exempel. Men den anläggningen borde presenteras med minst två bilder i ansökan om tillstånd.

Och var finns elledningar och kyltorn/-sänka i illustrationerna som Ny Teknik och många andra matar oss med.

Det är ändå intressanta att många remissinstanser pekar på riskerna med ”små” reaktorer. (Den som ser ut att byggas först av alla kan försörja 400 000 kanadensiska hushåll med el. Dubbelt så mycket energi måste kylas bort.)

SMR – ur hästens mun

Asea Atom marknadsförde under 1970-talet en en ”liten” kärnkraftsreaktor som kallades Secure. Dåvarande VD för Umeå Energi ville placera den reaktorn inne i berget nära Regionsjukhuset för att även ta vara på värmen i kylvattnet för leverans av fjärrvärme. Secure sas ha samma egenskaper som dagens SMR, t.ex. passiv kylning och byggd på fabrik. Secure stannade dock på ritbordet, där nu dagens SMR finns, och blev aldrig byggd.

Just investeringen för SMR verkar vara en väl dold uppgift. Kanada verkar bli först med en kommersiell SMR. Ontario Power Generation planerar att bygga en BWRX-300 i Darlington. Canada Infrastructure Bank har lovat finansiera projektet med CAD970 miljoner, som motsvarar 7 500 miljoner SEK. Om det är hela investeringen så blir det cirka 25 000 SEK/kWe som var den ursprungliga budgeten för Olikuolto 3 som dock verkar sluta på minst 75 000 SEK/kWe.

En utförlig, välformulerad analys av forskare hittar du här: Can small modular reactors help mitigate climate change? – Bulletin of the Atomic Scientists (thebulletin.org)

Syftet med påbörjad sammanställning är att all information hämtas direkt från tillverkare, kärnkraftbranschens organisationer och media samt myndigheter som beviljar subventioner.

ProjektKylningEffekt, MWeSubvention, miljoner krDemoI driftSerie-produktionInfo-datum
NuScaleVatten6010 000
Nuscale/VOYGR/UAMPSVatten72012 00020292030
AlfredBly100?
Sealer -EBly- 2,5992026-
Sealer D/55Bly35/55?20302032
Alfred AthenaBly-2,2200
Nuscale VOYGR PolenVatten308/462/9242029
OPG BWRX-300 DarlingtonLättvatten30020292022-12-08

Som om att 9 11 inte har hänt!

En attack med missiler eller flygplan mot kärnkraftverk kan få förödande konsekvenser. Aljaasera har  refererat rapporten Hot Mess Next: Missile-Struck Reactors in the Middle East . Än mera oroväckande blir scenarierna när vi vet att de fyra reaktorerna i Barakah i Förenade Arabemiraten (UAE) saknar både dubbla inneslutningar och system för att minska konsekvenserna för en härdsmälta.

Leverantören av Barakah-reaktorerna, sydkoreanska KEPCO:

Yet KEPCO acknowledge their Barakah reactor design doesn’t contain, arguably essential, features such as either additional reactor containment or a ‘core-catcher’ – both of which are design features normally expected in all new nuclear reactors in Europe

Gulf Nuclear Ambition: New Reactors in United Arab Emirates, December 2019 by Dr Paul Dorfman, Nuclear Consulting Group

Forskarna säger …

Thomas B Johansson och 269 forskarkollegor på DN Debatt 2019-03-15

Arne Kaijser på Svenska Dagbladet 2022-10-14

David Schissel 2022-11-17 på Institute for Energy Economics and Financial Analysis

Tidöavtalet – ”snabbspår”

”…att samtliga kraftslag ha likvärdiga spelregler” men hur rimmar det med kärnkraftens särställning? Att dessutom inför ”snabbspår” för kärnkraft kan säkert få även seriösa kärnkraftsförespråkar att kippa efter andan.

Erfarenheterna av Hankivi, Vogtle 3 och 4, Olkiluolto, Flamanville 3 och Hinkley Point C verkar helt ha gått förbi nuvarande regering och andra som vill koka vatten på ett mycket komplicerat och farligt sätt.

När nu Rosatom inte längre är en tänkbar finansiär (eller…?) så återstår väl bara Kina?

Visst är det märkligt att ingen förespråkare för kärnkraft får frågan om vad som händer efter nästa kärnkraftsolycka. Det är väl ändå ingen som tror att Three Miles Island, Harrisburg ,var den sista kärnkraftsolyckan.

Lästips: Kärnkrafts­byggenas problem förskräcker av Arne Kaijser
professor emeritus i teknik­historia, KTH. Referensen i hans artikel, Is it the end of the line for Light Water Reactor technology or can China and Russia save the day?, är en grundlig genomgång av förutsättningarna för kärnkraft i framtiden.

Kärnkraftsmonopol – igen?

Alla kärnkraftverk i Sverige byggdes med vetskapen att abonnenterna skulle ta kostnaderna och skattemedel skulle täcka konsekvenserna av en eventuell katastrof. Efter att monopolet för kraftproduktion avskaffades 1996 har ägarna till kärnkraftverk lagt ner sex reaktorer. Inga nya har byggts och det finns ingen planering för nya reaktorer. Höga rörliga kostnader och investeringsbehov för att möta dagens säkerhetskrav ligger bakom kommersiellt grundade beslut.

I dagens debatt hävdar några med god tillgång till media att staten borde gå in med nya subventioner för att få ointresserade investerare att bygga nya kärnkraftverk. Samma debattörer menar dessutom att staten måste garantera gynnsamma lagar och regler för ny kärnkraft i flera decennier – ett privilegium som ingen annan investering på en konkurrensutsatt marknad ens drömmer om. Ska monopolet för kraftproduktion återinföras?