Om

1978 publicerade Thomas B Johansson och Peter Steen forskningsrapporten Sol-Sverige – en skiss till ett förnyelsebart energisystem. Tillsammans med Måns Lönnroth publicerade de samma år Sol eller Uran – att välja energiframtid. I en fristående fortsättning på Sol eller Uran publicerades 1981 Energi – till vad och hur mycket? under ledning av Johansson och Steen.

Energi – till vad och hur mycket väckte internationell uppmärksamhet genom artikeln i Science: Sweden Beyond Oil – The Efficient Use of Energy. Artikeln publicerades 1982 och hela rapporten översattes till japanska. Min medverkan i det projektet la grunden för min övertygelse att det framtida energisystemet blir hållbart endast om det nås med energieffektivisering och förnybar energi – därför solsverige.se!