Oförändrad användning av energi i tre decennier!
Effektivisering Elmarknaden
På 30 år har BNP i fasta priser ökat 73 %. Befolkningen har under samma period ökat med 21 %....
Läs mera
Juni 2024 – fortsatt låga elpriser
Elmarknaden
Observera att priset i diagrammet förutsätter konstant elförbrukning varje timme under månaden. Om elförbrukningen är högre under dagtid/högpristid blir elpriset...
Läs mera
SMR – dyrt, långsamt och riskabelt
Kärnkraft SMR
I en aktuell rapport granskar Institute for Energy Economics and Finanacial Analysis (IEEFA) påståenden om små modulära kärnkraftsreaktorer. Du hittar...
Läs mera
Så gick det förra gången …
Effektivisering Elmarknaden
SD:s och regeringens plan är att Sverige ska ha minst 10 storskaliga kärnkraftverk år 2045. Redan 2035 ska det finnas...
Läs mera
EDF, no merci!
Kärnkraft
Financial Times har en intressant kartläggning av det fransk statsägda energibiolaget EDF. Olkiluoto är inte deras enda misslyckade bygge. Hinkley...
Läs mera
Bortblåst SMR!
Kärnkraft SMR
En av de mest högprofilerade SMR-projekten – Nuscales Carbon Free Power Project i Utah, USA – har nu havererat. Trots...
Läs mera
Kärnkraft – mer tid och mer pengar
Kärnkraft
Förväntningarna från 1960-talet om billig el från kärnkraft har kommit på skam trots enorma subventioner till kärnkraftverk. Några få kärnkraftverk...
Läs mera
Elbilen går på kol och monopol
Elbilen
Euforin över elbilen har nu fått proportioner som påminner om andra dyrköpta misstag. Kärnkraft skulle på 1950-talet bli så billigt...
Läs mera
Slutförvaring av koldioxid
Koldioxid
Fossilindustrin och ingenjörer marknadsför framgångsrikt tekniska lösningar för slutförvaring av koldioxid, CCS, CCUS, BECCS, DAC etc. USA verkar ha slukat...
Läs mera
eta fond bättre än elstöd
Effektivisering Strategi
Minskad elanvändning och lägre effektuttag är bättre än utbyggt elnät och fler kraftverk. Flaskhalsavgifter borde användas för att stimulera investeringar...
Läs mera
Don’t be Fossil Fools
Strategi
Over 100 US and EU decision-makers demand to #KickBigPollutersOut of #COP28.We need to phase out of fossil fuels if we...
Läs mera
Är SMR Grön atomkraft?
Kärnkraft SMR
Nej! Men det är sorglustigt att alla "nya" atomkraftverk i skickligt gjorda prospekt omges av grönska. Nuscale är ett bland...
Läs mera
SMR – ur hästens mun
Kärnkraft SMR
Asea Atom marknadsförde under 1970-talet en en "liten" kärnkraftsreaktor som kallades Secure. Dåvarande VD för Umeå Energi ville placera den...
Läs mera
Prisbildningen fungerar
Effektivisering Elmarknaden Vindkraft
Krig i Europa, liberaliserad elmarknad, medlemskap i EU och trasiga ”planerbara” kraftverk och sist men inte minst Klimatkrisen– visst fungerar...
Läs mera
Energieffektivisering
Effektivisering
IEA skriver "...att fokusera på energieffektivitetsåtgärder är det entydiga första och bästa svaret för att samtidigt uppfylla överkomliga mål, försörjningstrygghet...
Läs mera
Klimathot kräver nytt energi-paradigm
Strategi
Vi behöver en radikalt ny syn på vår energiframtid, vi behöver ett paradigm som sätter energianvändning i centrum. Texten skrevs...
Läs mera
Som om att 9 11 inte har hänt!
Kärnkraft
En attack med missiler eller flygplan mot kärnkraftverk kan få förödande konsekvenser. Aljaasera har  refererat rapporten Hot Mess Next: Missile-Struck...
Läs mera
Forskarna säger …
Kärnkraft Koldioxid
Thomas B Johansson och 269 forskarkollegor på DN Debatt 2019-03-15 "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna" Thomas B Johansson och...
Läs mera
Tidöavtalet – ”snabbspår”
Kärnkraft
"...att samtliga kraftslag ha likvärdiga spelregler" men hur rimmar det med kärnkraftens särställning? Att dessutom inför "snabbspår" för kärnkraft kan...
Läs mera
Kärnkraftsmonopol – igen?
Kärnkraft
Alla kärnkraftverk i Sverige byggdes med vetskapen att abonnenterna skulle ta kostnaderna och skattemedel skulle täcka konsekvenserna av en eventuell...
Läs mera