Många elefanter i rummet
Kärnkraft
Näringsministern lovade på Energiforsks kärnkraftskonferens att ”shoppa” (sic) många kärnkraftverk till branschens stora förtjusning. Men i rummet fanns många elefanter;...
Läs mera
Oförändrad användning i tre decennier!
Effektivisering Elmarknaden
På 30 år har BNP i fasta priser ökat 73 %. Befolkningen har under samma period, 1990 till 2020, ökat...
Läs mera
Februari 2023 – elpriset mindre än 40 % av priset december 2022
Elmarknaden
Observera att priset i diagrammet förutsätter konstant elförbrukning varje timme under månaden. Om elförbrukningen är högre under dagtid/högpristid blir elpriset...
Läs mera
SMR – ur hästens mun
Kärnkraft SMR
Asea Atom marknadsförde under 1970-talet en en "liten" kärnkraftsreaktor som kallades Secure. Dåvarande VD för Umeå Energi ville placera den...
Läs mera
Prisbildningen fungerar
Effektivisering Elmarknaden Vindkraft
Krig i Europa, liberaliserad elmarknad, medlemskap i EU och trasiga ”planerbara” kraftverk och sist men inte minst Klimatkrisen– visst fungerar...
Läs mera
Energieffektivisering
Effektivisering
IEA skriver "...att fokusera på energieffektivitetsåtgärder är det entydiga första och bästa svaret för att samtidigt uppfylla överkomliga mål, försörjningstrygghet...
Läs mera
Klimathot kräver nytt energi-paradigm
Strategi
Vi behöver en radikalt ny syn på vår energiframtid, vi behöver ett paradigm som sätter energianvändning i centrum. Texten skrevs...
Läs mera
Som om att 9 11 inte har hänt!
Kärnkraft
En attack med missiler eller flygplan mot kärnkraftverk kan få förödande konsekvenser. Aljaasera har  refererat rapporten Hot Mess Next: Missile-Struck...
Läs mera
Forskarna säger …
Kärnkraft Koldioxid
Thomas B Johansson och 269 forskarkollegor på DN Debatt 2019-03-15 "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna" Thomas B Johansson och...
Läs mera
Tidöavtalet – ”snabbspår”
Kärnkraft
"...att samtliga kraftslag ha likvärdiga spelregler" men hur rimmar det med kärnkraftens särställning? Att dessutom inför "snabbspår" för kärnkraft kan...
Läs mera
Tidöavtalet – elprognos
Effektivisering Elmarknaden
”.. prognosticerat elbehov på minst 300 terawattimmar 2045. ” Med den formuleringen bjuder avtalsmakarna över redan extremt höga prognoser för...
Läs mera
Kärnkraftsmonopol – igen?
Kärnkraft
Alla kärnkraftverk i Sverige byggdes med vetskapen att abonnenterna skulle ta kostnaderna och skattemedel skulle täcka konsekvenserna av en eventuell...
Läs mera
CCS-floppar
Koldioxid
"Carbon capture has a long history. Of failure" är ytterligare en analys daterad 2022 -09-01 som visar på återvändsgränden CCS....
Läs mera
Elbilstariff nu!
Elbilen
Idag bidrar alla som betalar skatt till att subventionera inköp av elbilar. Risken att även alla elabonnenter, fler än fem...
Läs mera
Koldioxid – informera mera!
Effektivisering Koldioxid
Redovisa hur mycket klimatförstörande koldioxid (CO2)som varje tankning orsakar! Titta närmare på bilden så ser du hur det skulle se...
Läs mera
Skattemedel till icke förnybar kraftproduktion!
Kärnkraft
Målet är förnybar elproduktion 2040. Trots det ger Energimyndigheten 0,099 miljarder till Uniper m.fl. för utveckling av kärnkraft. Ansökan, beslutet...
Läs mera
Uranfritt stål!
Kärnkraft
Konferensen Nuclear Beyond Electricity [1] tog sikte på små kärnkraftverk för både fjärrvärme och vätgasproduktion. Runt om i världen finns...
Läs mera
Vindkraft för eget bruk
Vindkraft
Region Skånes investering i 20 MW vindkraft ifrågasätts från tid till annan. Det var en strategisk satsning som grundade sig...
Läs mera
Kärnkraft – mer tid och mer pengar
Kärnkraft
Förväntningarna från 1960-talet om billig el från kärnkraft har kommit på skam trots enorma subventioner till kärnkraftverk. Här följer uppgift...
Läs mera
Vogtle – en av många
Kärnkraft Vindkraft
Flamanville 3, Olkiluoto 3 och Vogtle har alla gigantiska budgetöverskridande och lika gigantiska förseningar. Den senaste kunskapen om reaktorerna Vogtle...
Läs mera