Maj 2024 – fortsatt låga elpriser

Observera att priset i diagrammet förutsätter konstant elförbrukning varje timme under månaden. Om elförbrukningen är högre under dagtid/högpristid blir elpriset högre. För många el-köpare kan detta profiltillägg bli 10 till 20 öre högre än diagrammets priser.

Med timpris och en aktiv styrning till ”lågpristimmar” blir priset lägre. Men timpris kan också bli högre än månadsmedelspot med schabloniserat profilpåslag.

Kommentar 2024-05-31: Jämfört med december 2022 har elpriset sjunkit till en tiondel i prisområden Stockholm, Sundsvall och Luleå. Elpriset i Skåne har sjunkit till en femtedel av decemberpriset.

En kommentar till “Maj 2024 – fortsatt låga elpriser”

  1. Elpriset i ”grossistledet” (medelspotpris per månad på Nordpool Spot, Day Ahead Market) blev drygt 30 % lägre 2023 jämfört med 2022 för prisområde Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). För norra Sverige blev priset 6 % högre för prisområde Sundsvall (SE2) och 11 % högre för Luleå (SE1)

Lämna ett svar