Juni 2024 – fortsatt låga elpriser

Observera att priset i diagrammet förutsätter konstant elförbrukning varje timme under månaden. Om elförbrukningen är högre under dagtid/högpristid blir elpriset högre. För många el-köpare kan detta profiltillägg bli 10 till 20 öre högre än diagrammets priser.

Notera också att valet av medelspot på NordPool betyder att elhandlaren antar att du har samma profiltillägg som alla som inte avräknas timme för timme. Det betyder att din profil antas vara samma som verksamheten i butiker, skolor m.fl, som har en högre förbrukning under dagtid som oftast är högpristid.

Om du aktivt väljer att förbruka el kvällar, nätter och helger bär du välja avräkning per timme som allt fler elhandlare erbjuder.

En kommentar till “Juni 2024 – fortsatt låga elpriser”

  1. Elpriset i ”grossistledet” (medelspotpris per månad på Nordpool Spot, Day Ahead Market) blev drygt 30 % lägre 2023 jämfört med 2022 för prisområde Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). För norra Sverige blev priset 6 % högre för prisområde Sundsvall (SE2) och 11 % högre för Luleå (SE1)

Lämna ett svar