Elbilstariff nu!

Idag bidrar alla som betalar skatt till att subventionera laddstolpar för elbilar. Risken att även alla elabonnenter, fler än fem miljoner, tvingas betala utbyggnaden av ”laddinfrastrukturen” är överhängande. För att undvika detta bär Elmarknadsinspektionen omgående kräva att lokala nätägare etablerar en särskild elbilstariff.

Risken är överhängande att nätkollektivet (5+ miljoner abonnenter) nu tvingas betala nätförstärkning för laddpunkter till elbilisterna (1 minus miljoner bilägare). Det skulle strida mot principen för utformning av nättariffen – rättvis fördelning av nätmonopolets kostnader. Det är därför angeläget att EI ställer krav på nätägarna att nätförstärkning betalas av elbilsägarna!

mejl 2022-12-01 till EI från Roger Fredriksson