Många elefanter i rummet

Näringsministern lovade på Energiforsks kärnkraftskonferens att ”shoppa” (sic) många kärnkraftverk till branschens stora förtjusning. Men i rummet fanns många elefanter; bortkastade miljarder i Hanikivi och Summer samt ekonomiska haverier i Vogtle, Olkiluoto, Flamanville 3 och Hinkley Point C. Inte heller var det någon som nämnde Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima – alla låtsades att det som är oundvikligt inte skulle hända igen.

Dessutom verkar förhoppningarna på ”små” reaktorer också komma på skam redan innan bygget har börjat. UAMPS, som planerar att köpa Nuscales SMR-paket, meddelar att elpriset från deras planerade SMR i Utah har ökat med minst 53 % trots stora skattefinansierade subventioner. Nuscales motivering till den dramatiska prisökningen borde rimligen också drabba Hitachis första kontrakterade SMR i Darlington, Kanada – kontraktssumman och indexering etc. är hemlig. Nu tvekar även den brittiska regeringen på att ge så stora skattefinansierade subventioner som Rolls Royce m.fl. hoppades på.

Energiforsk konferens: https://energiforsk.se/konferenser/genomforda/energiforsks-annual-nuclear-conference-2023/programme

UAMPS: https://ieefa.org/sites/default/files/2023-01/UAMPS%20Talking%20Points%20_%20Class%203%20_%2020230102%20_%20Final.pdf

BWRX Darlington: https://www.opg.com/powering-ontario/our-generation/nuclear/darlington-nuclear/darlington-new-nuclear/

Brittiska SMR: https://www.nyteknik.se/karnkraft-smr/kallor-forseningar-for-brittiska-mini-reaktorer/1371235

En kommentar till “Många elefanter i rummet”

Lämna ett svar