Tidöavtalet – elprognos

”.. prognosticerat elbehov på minst 300 terawattimmar 2045. ” Med den formuleringen bjuder avtalsmakarna över redan extremt höga prognoser för elanvändningen 2045.

För jämförelsens skull redovisar figuren el-prognoserna från början av 1970-talet inför utbyggnaden av kärnkraften.