En massa koldioxid

Många tror på att slutförvara koldioxid, s.k. CCS, ska bidra till lösning av problem med förbränning av fossila bränslen. Men att plocka upp ett ton kol ur marken, transportera, elda, utvinna, komprimera, transportera och trycka tillbaka tre ton koldioxid saknar all logisk grund. Om vi dessutom väger in risken att koldioxiden inte blir kvar där nere kan vi hamna i en situation som är än värre än den vi har idag.

Det är begripligt att fossilindustrin och ingenjörer med påstådda tekniska lösningar marknadsför CCS . Men för ett framtida förnybart energisystem är CCS en farlig bromskloss.

Lämna ett svar