Rekordlågt juni-elpris 2020

Medelpriset under juni de senaste fem åren har inte varit lägre än i år, Figur 1.

Maxpriset under perioden är ungefär samma för alla prisområden utom för Sydsverige. Elpriset där blev cirka 5 % högre än för övriga prisområden

Årspriser 2016–2019

Helårspriser relativt prisområde 1 (SE1 Luleå) redovisas i Figur 2.

Figur 2 Elpris per år, skillnad relativt SE1-Luleå, källa Nord pool

Maxpriset för Sydsverige är nästan 5 % högre än för prisområde 1. Motsvarande värde för Mälardalen är under 1 %.

Medelpriset för Mälardalen och Sydsverige är 1 % respektive 2 % högre än för norra Sverige.

Kommentar: Lågt juni-pris och små regionala skillnader för årspriser

  • Elpriset i Sydsverige fördubblades nästan mellan 24:e och 25:e juni. Ökningen triggade en medial uppmärksamhet som olika intressenter utnyttjade för sina käpphästar. Nätägarna pekade på Svenska Kraftnäts oförmåga kring sydvästlänken. Svenska Kraftnät skyllde på mindre vindkraft än normalt och kärnkraftsproducentens affärsmässighet – elpriset blev för lågt.
  • Kärnkraftskramarna var förstås inte sena att påstå att dagspriset 25:e juni i Sydsverige illustrerade vikten av mera kärnkraft – ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” som är titeln på Åsa Mobergs bok – Läs den!