Bilismens ”nyttiga idioter”

Bilismens ”nyttiga idioter”

När programledare i Sveriges Radio låter som en annons från något bilmärke, vem kan vi då lita på? Miljöreportrar meddelar mera eller mindre uttryckligen att elbilen löser framtidens problem. Nyss hörde jag en forskare prata om ”gröna metaller” -sic. Snart är väl även uran ”grön”. Ja, det är bara några exempel på alla ”nyttiga idioter” som utan tillstymmelse till egen reflexion och eftertanke sjunger bilindustrins lov.

Bilindustrin med mantrat ”frihet” har präglat alla våras värderingar så effektivt att bilism är normen i även den framtida samhällsplaneringen. Industrin menar att bilen i framtiden betyder frihet som programledaren sa (säkert ens utan få betalt – bra jobbat bilindustrin!). Nu har bilindustrin dessutom fått uppbackning av finansiellt extremt starka nätmonopolister som snabbt blir bättre på få fram sitt budskap – mer elnät och därmed mera och ännu säkrare framtida intäkter och vinster.

Just radioprogrammets exempel med borgarrådet som lovar ”laddstolpar till alla stockholmare” är extra intressant. Elnätsmonopolet i Stockholm som Ellevio har är numera privatägt (OMERS Infrastructure, Första och Tredje AP-fonden samt Folksam). Det borde inte kosta skattebetalarna en krona att låta Ellevio sätta upp laddstolpar. Det är sannolikt så att de gärna gör det ”gratis” även om de säkert tar emot bidrag från statens skattekista. Fast då kommer alla stockholmare, även de utan bil, att delta i finansiering och vinst från laddinfrastruktur genom höjda nätavgifter. Åtminstone inledningsvis, men när väl elbilen är var (rike-)kvinnas/mans egendom blir laddkostnaden mer realistisk vilket är långt högre än dagens upprepade kostnad på ett par tre kronor per mil. Det senare ett ofta upprepad av just bilismens ”nyttiga idioter” tillsammans med bilförsäljarna.

Ett av målen med omregleringen 1996 av den svenska elsektorn var att nätavgifterna skulle minska genom en effektiv reglering. På kort sikt – omkring år 2000 – uppskattades potentialen för effektivisering till 18 % av staten. I LRF-studien ”Hälften är nog” från år 2000 blev förväntat rimligt resultat av effektivisering betydligt större. Men i Stockholm har nätavgiften för en elvärmd villa ökat med nästan 40% mellan 2002 och 2020 samtidigt som konsumentprisindex har ökat med 27 %. Idag finns det nätmonopol som till 2022 avser att höja avgiften med ända upp till 15 %. Det blir intressant att se hur Ellevio gör med nätavgifterna 2022 – avvaktar med höjningar eller startar redan nu med att finansiera laddinfrastrukturen som borgarrådet i radioprogrammet har aviserat?

Men tillbaka till det här med reflexion och eftertanke. Du som har tillgång till oss lyssnare och läsare och medvetet eller omedvetet vurmar för elbilen, hur svarar du på frågorna?

  1. Är utvinning av kobolt, nickel och många andra vanliga metaller till elbilen är bra för miljön?
  2. Är utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Kina bra för miljön?
  3. Ska vi öppna gruvor för elbilsmetallerna i Sverige, t.ex. i fjällvärlden och nära Vättern?
  4. Vem ska betala för ”laddinfrastrukturen” – alla eller bara elbilsägarna?
  5. Är det försvarbart att de som köper dyra elbilar får bidrag som tas från skatteintäkter?
  6. Vad i elbilen är förnybart?

Bilindustrin, elnätsmonopolet, kraftbolagen och alla energiteknikentreprenörer bestämmer vad vi och våra politiker ska tycka och besluta. Deras framgång att etablera våra personliga värderingar om bilism i allmänhet och elbilen i synnerhet är oemotsägbar. Men just för att det handlar om våra värderingar är det hög tid att börja ändra dessa för att ge framtida generationer en mindre miljöskuld att hantera från oss som  lyssnade och övertygades av ”bilismens nyttiga idioter”.

Roger Fredriksson

Lämna ett svar